Search This Blog

Sunday, 19 February 2012

Hangar Flying - Nieuwsbrief 53 - Februari 2012


Nieuwsbrief 53 - Februari 2012

Vrienden van de luchtvaart,

tijdenszijn boekvoorstelling 'Onderweg in 100 vliegtuigen' hoorden we het onzecollega Guido Bouckaert nog zeggen: "Laatst spraken we namens Hangar Flying voor de leden van Vliegclub Grimbergen. In de zaal met bijnazeventig man zaten slechts twee dames. Ik blijf het herhalen in mijnartikels. Waar blijven de dames-piloten in de luchtvaart?" En gelijkheeft hij! We weten niet of er beterschap in zicht is maar de 'Dag vande Technogirls' moet voor Guido zeker een opsteker zijn geweest. Opwoensdag 1 februari namen 662 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaarbasisonderwijs deel aan de derde editie van Technogirls.Technologiebedrijven in Vlaanderen en Brussel, waarondervliegtuigonderdelenbouwer Asco Industries in Zaventem, boden dejongedames een boeiende techniekexcursie aan. Technogirls is eenlovenswaardig initiatief van Agoria, de federatie van de technologischeindustrie, en Artesis Hogeschool Antwerpen. Het doel? Meisjesnieuwsgierig maken naar techniek, technologie en technologischestudies. Ook de luchtvaart moet daar wel bij varen.

-We kijken jaarlijks uit naar de cijfers die de Aviation Society ofAntwerp (ASA) publiceert over de mutaties in het Belgische civieleluchtvaartregister. In 2011 werden 12 eenmotorige toestelleningeschreven en 22 uitgeschreven. Minder dan de helft van de doorBelgen aangekochte vliegtuigen krijgt een Belgische registratie. Deslechte economische toestand doet het aantal nieuwe inschrijvingen vantweemotorige toestellen dalen (van 11 in 2010 tot 7 in 2011). Hetaantal inschrijvingen voor airlinersstijgt (van 11 naar 15), vooral door vlootvernieuwingen die door enkelemaatschappijen werden ingezet. In topjaar 2009 werden 24 helikoptersingeschreven, ook omwille van de tegenvallende economische resultatenis dat aantal in 2011 gedaald tot 8. Zweefvliegpiloten wenden zich numassaal tot buitenlandse registers. Zweefvliegclubs gaan zelfs over tothet collectief registreren van hun vloot bij de buurlanden.Inschrijvingen van ballons blijven dalen maar zelfbouw en ULM's doenhet vrij goed. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we graag naarde BCARG Newsletter van ASA (www.asa-be.com).

- Kersvers leerling-piloot Tom Waes vloog op 23 mei 2011 voor hetprogramma Tomtesterom met een B737-800 van JetairFly van BrusselsAirport naar Oostende waar hij zes touchand go'smaakte. De media doet de stunt af als onverantwoord. Staatssecretarisvoor mobiliteit Melchior Wathelet roept dat dit niet zonder gevolgenkan blijven en het Directoraat-generaal Luchtvaart kan niets anders daneen onderzoek starten. De redactie van Hangar Flying heeft deuitzending nog niet gezien maar de vlucht lijkt ons weinig nieuwswaardete hebben. Enkele telefoontjes leren ons dat Tom de basistrainingperfect en in een sneltreinvaart heeft doorlopen. Hij ging solo met eeneenmotorig toestel en is daarna aan een uiterst intensievesimulatortraining B737 begonnen. In de simwerd vooral de besturing geoefend tussen Brussels Airport en Oostende.De instructeur kon ingrijpen bij noodprocedures. De opleiding werd totde essentie herleid, Tom had een geldige oefenvergunning.


Tijdens de vlucht voor Tomtesterom zat de programmamaker in derechterstoel en hij werd bijgestaan door instructeur André Berger. Ookop de jump seat in de cockpiten in de cabine zaten nog twee ervaren piloten. Alles lijkt volgens'het boekje' te zijn verlopen, eigenlijk een dik luchtvaartwetboekwaarin zeer strikte internationale regels worden gevolgd. Wijzigingenin de wetgeving lijken ons overbodig. Alleen leek het ons onverstandigom gasten mee te nemen tijdens een opleidingsvlucht. Volgens onzeinformatie is dat niet toegelaten.

Zoveel mensen zijn bekommerd om een gedegen opleiding van jongepiloten. Hangar Flying betwijfelt sterk of deze uitzending de zwareinspanningen van vliegscholen, instructeurs en leerlingen in het juisteperspectief plaatst. Toch willen we nog met een positieve nooteindigen. Op geen enkel moment kwam de veiligheid van de vlucht in hetgedrang. Tom had aanleg voor het vliegen, anders was hij ongetwijfeldeerder gefaald gedurende de intense training.

-Het ijskoude weer speelde ook Hangar Flying parten, het aantalbijdragen is deze keer beperkt. Guyhad het genoegen om door Philippe Possoz (Regional Vice President SalesCFM International) te worden rondgeleid bij Snecma Services Brussels,een filiaal van het Franse SAFRAN. In het eerste deel van een artikelover de Goodyear blimps inBelgië sprak Jean-Pierremet Erwin De Weerdt, tussen 1977 en 1986 PR-verantwoordelijke voor deevenementen met deze luchtschepen in de Benelux en Duitsland. LéopoldDolphyn was een van onze eerste vliegeniers. In 1910 vertrok hij naarArgentinië om er zijn vliegkunsten te tonen. Zijn broer Michel ging hemachterna. Frans snuisterde metveel genoegen in het familiearchief van Dolphyn en neemt de lezer inzijn artikel meer naar Zuid-Amerika.Hangar FlyingARTIKELSARTICLES