Search This Blog

Sunday, 9 December 2012

Het Gazet van Antwerpen : Brasschaat presenteert plannen om militair domein om te vormen

Thx Luc for sharing
07/12 Brasschaat (2930) De dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Brasschaat geeft nog tot 4 februari inkijk in de plannen om een deel van het militair domein Klein Schietveld op te kopen en te ontwikkelen. Het ministerie van Landsverdediging heeft de … Jan Verheyen