Search This Blog

Friday, 11 August 2017

[European Space Agency] : ESA History Project: stuur je onderzoek in (deadline 30 augustus)

Forwarded message - From: European Space Agency


15-06-2017 03:27 PM CEST


De ruimte draait om meer dan alleen raketten. Historici, diplomaten, economen, rechtenstudenten, politicologen en sociologen hebben allemaal hun steentje bijgedragen aan het verbeteren van ons begrip van de ruimte. Hun werk heeft de afgelopen decennia een belangrijke impact gehad op onze maatschappij.


Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

ESA Web Portal, ESRIN, 00044 Frascati (RM), Italy