Search This Blog

Saturday, 10 March 2018

C119 Project

Brussels Air Museum - AELR a partagé sa publication.
Publié par Yves Duwelz8 mars, 19:00
De Koning Boudewijnstichting is begonnen met de verzending van fiscale attesten aan onze edelmoedige schenkers die het project C-119 in 2017 hebben gesteund. Het doel van 23.000 euro is nog lang niet bereikt. U kunt nog aan het project deelnemen door het financieel te steunen (uw attest zal in 2019 verstuurd worden). Bijgevoegd vindt u meer details. https://www.aelr.be/?p=item&id=11&lg=nl

The Koning Boudewijnstichting / Fondation Roi Baudouin started to deliver the gift certificates to our generous donators who already supported the C-119 project in 2017. The target of collecting 23.000 is far away to be reached, so you can still give right now (you will receive your certificate in 2019). Please find the details athttps://www.aelr.be/upload/pdf/pdf_11_fr.pdf