Search This Blog

2015-12-08

Persbericht/ Communiqué de Presse ILA Berlin Airshow 2016 - Internationale vakbeurs voor lucht- en ruimtevaart

Forwarded message - From: Pamela Poté
Date: 2015-12-04 12:21 GMT+01:00
Subject: Persbericht/ Communiqué de Presse ILA Berlin Airshow 2016 - Internationale vakbeurs voor lucht- en ruimtevaart
To:ILA Berlin Airshow 2016 – Internationale vakbeurs voor lucht- en ruimtevaart – 1 t.e.m. 4 juni te Berlijn

Beste mevrouw, meneer (FRANçAIS CI-DESSOUS)

Wij hebben het genoegen u in de bijlage onze persmededeling toe te sturen over de vakbeurs ILA in Berlijn.
Wij zouden u dankbaar zijn, mocht u deze persmededeling gratis willen publiceren en ons een exemplaar van uw publicatie toesturen.

De Afdeling Beurzen en Events van AHK debelux, officiële vertegenwoordiging van Messe Berlin voor België en Luxemburg, staat graag tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten

Pamela Poté
Assistentin - Assistante - Assistente
Messen & Events - Foires & Evénements - Beurzen & Events
AHK debelux
Bolwerklaan 21 - Avenue du Boulevard
1210 Brussel - Bruxelles
ILA Berlin Airshow 2016 – Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace – 1 au 4 juin à Berlin

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer, ci-joint, notre communiqué de presse concernant le salon professionnel ILA à Berlin.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir publier gratuitement ce communiqué et de nous envoyer un exemplaire de la publication.

Le département Foires et Evénements de l'AHK debelux, représentation officielle de la Messe Berlin pour la Belgique et le Luxembourg, se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Salutations distinguées


Pamela Poté
Assistentin - Assistante - Assistente
Messen & Events - Foires & Evénements - Beurzen & Events
AHK debelux
Bolwerklaan 21 - Avenue du Boulevard
1210 Brussel - Bruxelles
--