Search This Blog

2013-05-16

Defence organises a Non-combattant Evacuation Operation (NEO) exercise between 27 and 31 May 2013.

Defensie organiseert van 27 tot 31 mei 2013 in de provincies West-Vlaanderen, Namen en Henegouwen de grootschalige militaire oefening “CRAZY TRIP 2013”.

Het doel van deze NEO-oefening is de procedures en technieken te trainen voor het ontzetten en repatriëren van landgenoten in het buitenland (NEO staat voor Non-combattant Evacuation Operation).

Ongeveer 1300 Belgische militairen, voornamelijk van het Bataljon 12e Linie Prins Leopold/13e Linie uit Spa, de Lichte Brigade en verschillende eenheden van de Land-, Lucht- en Medische component nemen deel aan deze grote oefening. Om het scenario zo realistisch mogelijk te houden, rekent Defensie op de deelname van meer dan 250 burgers die de rol van geëvacueerde zullen spelen. Ook personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken nemen deel aan de oefening.

______________________

 Du 27 au 31 mai 2013, la Défense organise un exercice à grande échelle « CRAZY TRIP 2013 » au travers des provinces de Flandre occidentale, Hainaut et Namur.

Le but de cet exercice NEO ('Non-combattant Evacuation Operation') est de mettre en œuvre les procédures et techniques d’extraction et de rapatriement des ressortissants à l’étranger.

Environ 1300 militaires belges issus principalement du Bataillon 12 de Ligne Prince Léopold - 13 de Ligne de Spa, de la Brigade Légère ainsi que de diverses unités des Composantes Terre, Air et Médicale participent à cet exercice de grande envergure. Pour maintenir le scénario aussi réaliste que possible, la Défense compte sur la participation d’environ 250 civils qui joueront le rôle des ressortissants évacués. Des membres du personnel du SPF Affaires Etrangères contribueront également à cet exercice. 

Regards,