Search This Blog

Tuesday, 20 December 2016

[European Space Agency ] België en ESA willen het ESA Redu Centre verder ontwikkelen

Forwarded message - From: European Space Agency11-12-2016 09:32 AM CET


Met bijkomende investeringsfondsen toont ons land opnieuw aan dat het de activiteiten van het ESA Redu Centre in de provincie Luxemburg verder wil uitbouwen. 


Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

ESA Web Portal, ESRIN, 00044 Frascati (RM), Italy