Search This Blog

Showing posts with label Event. Show all posts
Showing posts with label Event. Show all posts

Friday, 13 October 2017

WHI - invitation 15/10 : Journée-évènement autour de la BD "Dieppe 42" - uitnodiging 15/10 : Een leuke dag rond de strip "Dieppe 42"

Message transféré - De : War Heritage Institute


 

 

Journée-évènement autour de la BD "Dieppe 42"

Dimanche 15 octobre 

 

            
Dans le cadre de la première exposition temporaire du War Heritage Institute, « Dieppe, Mémoires d'un raid », découvrez la bande dessinée « Dieppe 42 », rencontrez ses auteurs, Agosto et Wallace et les commissaires de l'exposition.

Au programme : 

10:00 : accueil par le Directeur général et les commissaires de l'expo

10:15-12:00 : « Dieppe 42, une histoire, des histoires, les coulisses d'une bande dessinée » suivi d'un moment d'échange avec les auteurs (uniquement en FR)

13:30-16:30 : séance de dédicaces. Visites guidées par les commissaires (FR - NL ) et visites ludiques familiales (FR - NL - EN)
Stand BD « Seconde Guerre mondiale » de la boutique Forbidden Zone : toute la journée
Entrée payante. Activité gratuite 
A l'achat de la bande dessinée « Dieppe 42 » , 2 euros de réduction sur présentation du ticket d'entrée au musée (tarif adulte). Une seule réduction par ticket.
Vu le nombre de places limitées pour la présentation des auteurs  en matinée « Dieppe 42, une bande dessinée et les coulisses de la création », inscription souhaitée à reservation@warheritage.be
Première expo du War Heritage Institute
"Dieppe : Mémoires d'un raid"
La Loterie nationale soutient le projet de nouvelle exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale !
Contact
War Heritage Institute 
Av. de la Renaissance, 30
B-1000 Bruxelles
T +32.2.441.45.39

com@warheritage.be
Suivez-nous sur :

 Deel op Facebook

 

     
   
Een leuke dag met de strip "Dieppe 42" 
Zondag 15 oktober

    

In het kader van de eerste tijdelijke tentoonstelling van het War Heritage Institute "Dieppe, een raid herdacht" organiseert het WHI in het Koninklijk Legermuseum een leuke dag met de strip "Dieppe 42".
Ontmoet de auteurs, Agosto en Wallace en de tentoonstellingscommissarissen.
Op het programma:
10 uur: verwelkoming door de directeur-generaal en de tentoonstellings-commissarissen

10.15-12 uur: "Dieppe 42, geschiedenis en verhalen: zo komt een strip tot stand, gevolgd door een gespreksmoment met de auteurs (enkel in het Frans)

13.30-16.30 uur: signeersessie. Geleid bezoek door met de commissarissen (FR-NL) en ludieke familiebezoeken (FR-NL-E)
Stand van de shop Forbidden Zone over strips rond de Tweede Wereldoorlog: heel de dag
Betalende toegang. Activiteit gratis.
Bij aankoop van een strip "Dieppe 42",
2 euro korting op vertoon van het toegangsticket van het museum (tarief volwassene). Eén enkele korting per ticket.
Het aantal plaatsen tijdens de ochtendvoorstelling van de auteurs is beperkt. Gelieve tijdig te reserveren via reservatie@warheritage.be

 

ta

 

Eerste expo  War Heritage Institute "Dieppe: Een raid herdacht" 
De Nationale Loterij steunt het project rond de nieuwe Tweede Wereldoorlog-tentoonstelling!
 
Contact
War Heritage Institute
Renaissancelaan 30,
B-1000 Brussel
T +32.2.441.45.26
com@warheritage.be
Volg ons op:

 Deel op Facebook
Wednesday, 27 September 2017

[Event] Vintage Air Rally 2018 05 19 Buzet


https://www.facebook.com/events/132603270716455/permalink/132603277383121/

[Luc Barry] Montgolfiades Chateau d'Hélécine 24 septembre 2017

WHI - newsletter 1 nocturne et des BD... - nieuwsbrief 1 nocturne en strips ...


---------- Forwarded message ----------
From: War Heritage Institute <com@warheritage.be>
Date: 2017-09-22 15:33 GMT+02:00
Subject: WHI - newsletter 1 nocturne et des BD... - nieuwsbrief 1 nocturne en strips ...
To: yduwelz@gmail.com


 

 

 
  

Le War Heritage Institute se dévoile !

Jeudi 5 octobre 
Nocturne au Musée de l'Armée 
Découvrez la nouvelle institution de référence pour le patrimoine militaire et la mémoire en Belgique, à laquelle le Musée de l'armée fait désormais partie.
Le 5 octobre, de 17 h à 22 h, le WHI dévoile ses richesses et ses nouveaux projets au public : expositions, démonstrations de tirs à blanc, découvertes des chefs-d'oeuvre et projets phares, jeux de piste, présentation d'une nouvelle série BD du Lombard, stand photo rétro…

Le raid sur Dieppe en BD

Dimanche 15 octobre
                       
Dans le cadre de la première exposition temporaire du War Heritage Institute, « Dieppe, Mémoires d'un raid », découvrez la bande dessinée « Dieppe 42 », rencontrez ses auteurs et les commissaires de l'exposition.
Sur les traces de Charles Quint au Musée 
Dimanche 1er octobre
              
Envie de découvrir les loisirs de Charles Quint et de sa cour ? De te glisser dans la peau d'un bâtisseur ? De créer ton propre blason et bien d'autres choses encore ? Alors lance-toi sur les traces de Charles Quint !
Chaque 1er mercredi du mois : entrée gratuite au Musée royal de l'Armée à partir de 13 h 
prochain mercredi : 4 octobre 
Chaque 1er samedi du mois: Foire aux livres gratuite dans le Grand Hall du Musée royal de l'Armée de 9 h à 14 h 
prochain samedi : 7 octobre

Première expo du War Heritage Institute
"Dieppe : Mémoires d'un raid"
La Loterie nationale soutient le projet de nouvelle exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale !
Contact
Suivez-nous sur :

 Deel op Facebook

 

     
   

Het War Heritage Institute in de kijker!

Donderdag 5 oktober 
 
Nocturne in het Legermuseum
Ontdek de nieuwe referentie-instelling - waar het Legermuseum nu deel van uitmaakt - gewijd aan het militaire erfgoed en de herinneringsopdracht in België. Op 5 oktober onthult het WHI van 17 tot 22 uur zijn rijkdom en zijn nieuwe projecten: tentoonstellingen, schietdemonstraties (met losse flodders), meesterwerken en belangrijke projecten, spelparcours, een nieuwe stripreeks van uitgeverij Lombard, retro fotostand, …
De raid van Dieppe
als stripverhaal
Zondag 15 oktober
    
In het kader van de eerste tijdelijke tentoonstelling van het War Heritage Institute "Dieppe, een raid herdacht" organiseert het WHI in het Koninklijk Legermuseum een dagevenement rond de strip "Dieppe 42".
Ontmoet de auteurs en de tentoonstellings-commissarissen.
In de voetsporen van Keizer Karel
in het Museum 
Zondag 1 oktober 
Wil je weten wat Keizer Karel en zijn hofhouding in hun vrije tijd deden? Zin om eens in de huid te kruipen van een bouwvakker? Of om je eigen wapenschild te maken? Dat en nog veel meer kan je doen door in de voetsporen van Keizer Karel te treden!

 

ta

Gratis toegang in het Koninklijk Legermuseum elke eerste woensdag van de maand vanaf 13u 
volgende woensdag: 4 oktober
Elke eerste zaterdag van de maand : gratis boekenbeurs in de Grote Hal van het KLM van 9u tot 14u
volgende boekenbeurs: 7 oktober
  
 

Eerste expo  War Heritage Institute "Dieppe: Een raid herdacht" 
De Nationale Loterij steunt het project rond de nieuwe Tweede Wereldoorlog-tentoonstelling!
 
Contact
War Heritage Institute
Renaissancelaan 30,
B-1000 Brussel
T +32.2.441.45.26
com@warheritage.be
Volg ons op:

 Deel op Facebook

[Event]: Scramble Air Fete 18 November 2017 - reserveer nu uw tafel / reserve your table now

Forwarded message - From: Simon WatsonBeste mensen,

Op zaterdag 18 november 2017 organiseren we wederom een Scramble Air Fete. Na het succes van voorgaande jaren, waarbij we het evenement samen hebben laten vallen met de
Nationale Spotters Kampioenschappen (NSK), hopen we ook dit jaar weer veel geïnteresseerden te trekken.

De Scramble Air Fete en de NSK zal dit jaar op een nieuwe locatie worden gehouden welke te vinden is op Rotterdam The Hague Airport.
WORLD HOTEL WINGS

In dit nieuwe hotel op de luchthaven van Rotterdam-Den Haag hebben wij nagenoeg de gehele 1e etage tot onze beschikking welke is opgedeeld in verschillende grote zalen.
Tijdens de Scramble Air Fete zullen vele tientallen stands zijn opgesteld met dia's, foto's, video's, boeken, tijdschriften, DVD's/CD's, ansichtkaarten, vliegtuigmodellen en vele andere verzamelobjecten gerelateerd aan de luchtvaart. Ook andere (spotters)verenigingen en bedrijven verbonden met de luchtvaart en luchtvaarthobby zullen aanwezig zijn. We streven er naar om de gehele 1e verdieping vol te krijgen. Dat betekent zo'n zeventig a tachtig stands met voor iedereen wat wils!

's Middags zullen aangrenzend de Nationale Spotters Kampioenschappen (NSK) gehouden worden. Bezoekers aan de airfete kunnen dus twee vliegen in één klap slaan: hun spotterskennis testen op de NSK en hun verzameling boeken, foto's, dia's, modellen, etc. uitbreiden. Net als voorgaande jaren zullen er meerdere pauzes tussen de verschillende onderdelen van de NSK zijn, zodat de toeschouwers en deelnemers aan de NSK voldoende tijd hebben om de beurs te bezoeken.

Natuurlijk is de Air Fete net als vroeger ook een sociaal evenement. Het buffet en restaurant van het complex, een prima plaats om even onder het genot van een kop koffie en/of een broodje bij te praten met vrienden en collega-hobbyisten.

Toegang tot de luchtvaartbeurs is kosteloos. De beurs duurt van 10.00 tot 17.00 uur zodat de eindtijd samenvalt met het einde van de laatste pauze van de NSK. Stands zijn te boeken à € 25,- per tafel (circa 80x200 cm). Aanmelden kan via airfete@scramble.nl . Een tafel is pas geboekt als de betaling ontvangen is op NL13INGB0006261136 (BIC INGBNL2A t.n.v. Stichting Dutch Aviation Society). Wie na 11 november zijn deelname annuleert krijgt maar 50% van het standgeld retour. Wie niet op komt dagen kan geen aanspraak maken op een vergoeding.

Meer informatie over Wordhotel Wings kun je vinden op http://www.worldhotelwings.com/nl

=========================================================================================================

Dear people,

On Saturday, November 18, 2017 we will again organize a Scramble Air Fete. After the success of previous years, we have dropped the event together with the Dutch Spotters Spotters Championships (NSK), we hope to attract a lot of people to come again 
The Scramble Air Fete and the NSK will be held in a new location this year at Rotterdam The Hague Airport.
WORLD HOTEL WINGS

In this new hotel at Rotterdam-The Hague Airport we have almost the entire 1st floor at our disposal which is divided into several large rooms.
During the Scramble Air Fete, many dozens of stands will be compiled with slides, pictures, videos, books, magazines, DVDs / CDs, postcards, airplane models and many other related items related to aviation. Other (spotters) associations and companies associated with aviation and aviation hobbies will also be present. We strive to complete the entire 1st floor. That means about seventy to eighty-eight stands for everyone!

In the afternoon, adjacent to the National Spotters Championships (NSK) will be held. Thus visitors to the Aviation Day will be able enjoy two simultaneous events: test their spotter knowledge on the NSK and expand their collection of books, photos, slides, models, etc. As in previous years, there will be several breaks between the different parts of the NSK, so that the spectators and participants at the NSK have enough time to visit the fair.

Of course, the Air Fete is also a social event as before. The buffet and restaurant of the complex, a great place to chat with friends and fellow hobbyists while enjoying a cup of coffee and / or a sandwich.

Access to the aviation fair is free of charge. The fair lasts from 10:00 to 17:00 so the end time coincides with the end of the last break of the NSK. Stands can be booked at € 25, - per table (approx. 80x200 cm). You can book a table by sending a mail to airfete@scramble.nl. A table is only booked when payment is received on NL13INGB0006261136 (BIC INGBNL2A according to the Dutch Aviation Society Foundation). If you cancel your participation after 11 November you can only get a refund of 50% of your payment. If you do not show up you are not entitled to any refund.

More information about Wordhotel Wings can be found at http://www.worldhotelwings.com/en


Best regards,

Arjan van den Berg
Scramble Airfete