Search This Blog

2018-02-17

[War Heritage Institute] : WHI - nieuwsbrief februari 2018 - newsletter février 2018

Forwarded message - From: War Heritage Institute


In februari nodigt het War Heritage Institute u uit op een reis rond de wereld aan de hand van zijn collecties.
Kom tijdens de krokusvakantie met heel de familie "Inpakken en wegwezen" in het Legermuseum. Zet daarna koers naar het witte continent en laat het nieuwe boek van onze collega Sandrine Place "Belgica, een avontuur in Antarctica" je en je kinderen in vervoering brengen. Vergeet zeker niet even langs te lopen in de Antarctica-zaal die de poolexpedities vertelt. 
Maak u dan begin maart op voor een knallende nacht tijdens het "Heavy Metal" van Museum Night Fever! Meteen ook de gelegenheid om onze expo "Leo 50" te (her)ontdekken. Het War Heritage Institute heeft heel wat verrassingen in petto…
 

Klaar om in te pakken en weg te wezen? 

13/02 - 18/02 
Op zoek naar een leuke activiteit voor de Krokusvakantie? Dan heeft het Legermuseum een leuke uitdaging voor je in petto: een reis rond de wereld in negen tussenstops en in minder dan twee uur! Ontdek de spel ...
Nieuwe publicatie voor de jeugd
Na het succes van Pipo, de oorlogshond over de Grote Oorlog en Belle-fleur over de mijnen staat onze schrijfster van jeugdboeken, Sandrine Place van de educatieve dienst van het War Heritage Institute, klaar met een nieuw werk: Belgica. Deze keer gaat het om de beroemde en gevaarlijke Belgische poolexpeditie. Ontdek dit nieuwe verhaal ...
Film in het Fort van Breendonk
23 februari om 19.30u: Der Untergang 
Met een indrukwekkende Bruno Ganz die gestalte geeft aan Adolf Hitler in de laatste dagen van het naziregime.   
Informatie en reservatie: Vrienden van Fort Breendonk
BINNENKORT 

MNF 2018: Heavy Metal

Aan heavy metal geen gebrek in het Legermuseum. En dat mag je tijdens Museum Night Fever zowel letterlijk als figuurlijk opvatten! Je kunt er de hele avond terecht voor rondleidingen over de metalen zwaargewichten in onze collecties, maar ook  een  trapeze-performance, live improvisaties en een reeks Belgische metalbands om duimen en vingers bij af te likken! Ontdek het volledige programma van deze elektrische nacht ...
Gratis toegang in het Koninklijk Legermuseum elke eerste woensdag van de maand
vanaf 13u 
volgende woensdag: 7 maart
Elke eerste zaterdag van de maand : gratis boekenbeurs in de Grote Hal van het KLM van 9u tot 14u
volgende boekenbeurs: 3 maart
Wedstrijd striptekenen "Verstript Verleden"
   
Historische strips zijn van oudsher een populair medium om het verleden te verbeelden. Daarom organiseert het War Heritage Institute, als referentieinstelling voor het militair erfgoed en de herinnering, een wedstrijd striptekenen voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Neem deel ...
Expo Leo 50: de familie Leopard komt naar het museum"
De Nationale Loterij steunt het project rond de nieuwe Tweede Wereldoorlog-tentoonstelling!
Contact

Volg ons op:

 Deel op Facebook
 

 

     
   
En février, le War Heritage Institute vous invite à un tour du monde dans nos collections.
Participez en famille pendant les vacances de carnaval au jeu « Embarquement immédiat » au Musée de l'Armée. Ensuite, cap sur le continent blanc en lisant avec vos enfants la nouvelle aventure de notre collègue, Sandrine Place « Belgica, une aventure en Antarctique ». Ne manquez pas de découvrir aussi la salle Antarctica qui illustre les expéditions polaires.
Puis préparez-vous début mars à vivre une nuit électrique lors de la Museum Night Fever « Heavy Metal ! ». L'occasion de découvrir ou redécouvrir notre expo Leo 50 et nos autres pièces rutilantes dans une ambiance qui va vous faire vibrer toute la nuit…

Partez pour un embarquement immédiat !

13/02 - 18/02 
      A la recherche d'une activité originale pendant les vacances de carnaval ? Nous vous attendons pour relever un passionnant défi : un tour du monde en neuf escales et en moins de deux heures ! Découvrez le jeu...
Nouvelle publication pour la jeunesse !
Après le succès de Pipo, chien de guerre, consacré à la Grande Guerre, et Belle-fleur, sur les charbonnages, notre auteure jeunesse, Sandrine Place, du service éducatif du War Heritage Institute, revient avec un nouvel album « Belgica ». Il est  dédié cette fois-ci à la fameuse et périlleuse expédition polaire belge. Découvrez dès à présent cette nouvelle histoire... 
Cinéma au fort de Breendonk
23 février à 19 h 30 : Der Untergang 
Retrouvez l'impressionnant acteur, Bruno Ganz, qui interprète Adolf Hitler lors des derniers jours du régime nazi. 
Information et réservation : Les Amis du fort de Breendonk 
BIENTÔT
Le Musée de l'Armée et le métal ? Une grande histoire d'amour pendant la Museum Night Fever!  La preuve en est : des visites guidées sur les métaux lourds de nos collections, un mélange de trapèze et de metal, des improvisations et des groupes metal belges qui feront vibrer la nuit. Découvrez le programme complet de cette nuit électrique...
Chaque 1er mercredi du mois : entrée gratuite au Musée royal de l'Armée à partir de 13 h 
prochain mercredi : 7 mars 
Chaque 1er samedi du mois: Foire aux livres gratuite dans le Grand Hall du Musée royal de l'Armée
de 9 h à  14 h 
prochain samedi : 3 mars
Expo Léo 50 : La famille Leopard entre au musée"
Concours de BD "Bulles de Mémoire"
   
L'Histoire et le 9e Art font souvent bon ménage. Voilà pourquoi le War Heritage Institute, dont l'une des missions est la transmission de la Mémoire, propose un grand concours de création de bandes dessinées aux élèves du secondaire. Participez... 
 
La Loterie nationale soutient le projet de nouvelle exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale !
ContactSuivez-nous sur :

 Deel op Facebook