Search This Blog

Saturday, 18 August 2018

WHI - Een herfst in het teken van de bevrijding en de na-oorlogse periode

Forwarded message - From: War Heritage InstituteBeste lezers,
Na de vakantie snijden we in het Legermuseum het hoofdstuk aan van het einde van de Eerste wereldoorlog en de na-oorlogse periode. Vanaf de eerste dag van de herfst, op 21 september, kunt u de indrukwekkende tentoonstelling ontdekken die het WHI heeft opgezet. Op zondag 23 september kunt u met de hele familie onze "dolle dag" komen beleven! Ontdek ook het gevarieerde aanbod aan lezingen over de verschillende facetten van de na-oorlogse periode die plaatsvinden op enkele zondagen van het seizoen 2018-2019 ...
Maar nu zit het WHI nog volop in de zomeractiviteiten met de verschillende tijdelijke tentoonstellingen in het Legermuseum en het Koninklijk Paleis of de boeiende film "Dunkirk" in het Fort van Breendonk. 
Voor elk wat wils!

Expo « De Groote Oorlog voorbij: 
1918 – 1928 »
Vanaf 21 september 2018 
Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat België - net zoals de wereld - ingrijpende veranderingen. De samenleving worstelt met ontwrichting. En tegelijkertijd herleeft ze.
Met de tentoonstelling 'De Groote Oorlog voorbij: 1918-1928' gaat het War Heritage Institute dieper in op verschillende grote thema's: het eindoffensief, de bevrijding, de periode kort na de oorlog, de geopolitieke omwentelingen, de economische heropbouw, het rouwproces en de herinnering, de socio-politieke en de socio-culturele veranderingen.
 
Feestzondag 23 september
"Beleef de dolle jaren '20" 
Kom naar het Legermuseum en dompel je onder in de dolle sfeer van de na-oorlogse periode.  Op het programma: straattheater, bal populaire, achter de schermen van de expo "De Groote Oorlog voorbij" ...  Een niet te missen familiedag! Binnenkort meer info ... 
Ontdek de verschillende facetten
van de na-oorlogse periode 
Om het eeuwfeest van het einde van de Groote Oorlog te herdenken organiseert het War Heritage Institute tussen september 2018 en april 2019 in het Koninklijk Legermuseum een lezingencyclus waarbij in deze periode gespecialiseerde sprekers verschillende thema's aansnijden.
War Heritage Institute 
Renaissancelaan, 30
B-1000 Brussel
T +32.2.441.45.39
Volg ons op:

 Deel op Facebook   
ONTDEK DE ZOMERACTIVITEITEN 
In het Fort van Breendonk 
Film in het Fort op 24 augustus 2018 
Dunkirk 
Informatie en reservatie op de website van de Vrienden van het Fort van Breendonk.  
Het War Heritage Institute
in het Koninklijk Paleis 
Het War Heritage Institute neemt deel aan de zomertentoonstelling van het Koninklijk Paleis met als thema "Wetenschap en cultuur in het Paleis". Een wonderlijk gebeuren ... 
Leo 50, de familie Leopard komt naar het Museum
1914-1918, Onze Vergeten Helden op zee en in de lucht
  
1914-2018: Defensie gezien door de lens
 
De Nationale Loterij steunt het project rond de nieuwe Tweede Wereldoorlog-tentoonstelling! Ontdek ze ...